Темы рефератов:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 

 

Ухил і діаметр каналізаційного колектора всередині будівлі, а так само випуску в каналізаційний колодязь визначаємо з умови забезпечення самопливного режиму руху рідини і запобігання замулювання трубопроводу. Розрахунки виконуємо, використовуючи таблиці [2] і перевіряємо виконання умови:

К = 0,6 - для чавунних трубопроводів.

Так як на випуску з будівлі при =3,121, d=100 мм; i=0,020; V=0,92 м/с; H/d=0,65.

 - умова виконана.

Глибина закладення трубопроводу каналізації d = 100 мм на випуску з будинку згідно з [3], прийнята рівною 0,9 м, рахуючи від поверхні землі до лотка труби.

 

2.10 Внутрішні водостоки

 

Внутрішні водостоки призначені для відведення дощових і талих вод з пласких покрівель будинків. У будинку внутрішній водостік включає: водостічну лійку (воронку), стояк і випуск. Так як покрівля будинку пласка з уклоном до 1,5 % , встановлюю одну водостічну лійку на кожну секцію. Стояки прокладаю у сходових клітках скрито у борознах . Приймаю відкритий випуск дощових вод у лоток біля будинку. На стояках ревізії встановлюються в нижньому поверсі. У технічному підпілля на випуску передбачають гідро затвор.

Розрахункова витрата дощових вод з покрівлі проектованого об'єкта визначаються окремо для кожної секції. Параметр q20 для м. Дніпропетровська, згідно [4], дорівнює 100 л/с з 1 га. Площа водозбору для однієї секції F з урахуванням 30% сумарної площі вертикальних стін, що примикають до покрівлі і піднімаються над нею:

F=25,8*27,2(25,8*2+27,2*2)0,3=242,33 м2

Тоді витрата дощових вод на одну воронку:

л/с

Сумарна витрата від всієї покрівлі визначається як сума витрат від трьох секцій:

Q=Q1+Q2+Q3=2,42*3=7,26 л/с

Діаметр водостічної воронки підбираємо за табл. 60 (4) залежно від прохідної витрати Q1=2,42 л/с. До встановлення приймаємо воронку типу ВР-9 діаметром 80 мм. По водостічному стояку проходить витрата Q=7,26 л/с. Діаметр стояка приймаємо рівним 100 мм. Відвідні трубопроводи на горищі прокладаються з ухилом i=0,005 у бік водостічного стояка. У нашому випадку за (2) для d=100 мм і витрати Q=7,26 л/с при наповненні H/d=1 та ухилі i=0,019, V=0,92 м/с, тоді

 - умова виконується.

 


 

2.11 Розрахунок автоматичної системи пожежогасіння

 

1.  Автоматичне пожежогасіння.

В останні роки у нас в країні і за кордоном побудовано і проектується велика кількість великих багатоповерхових громадських будівель - готелів, пансіонатів, профілакторіїв, офісних приміщень і т. д.

Забезпечення пожежної безпеки зазначених споруд має свої характерні особливості, зумовлені проблемами запобігання загоряння, виявлення і гасіння вогню, евакуації людей.

Сучасне рятувальне обладнання, що доставляється до місця пожежі за допомогою пересувної пожежної техніки, обмежена висотою дії до 50 м і тому може ефективно застосовуватися для будинків не вище 16 поверхів. У зв'язку з цим повна евакуація людей з будинків підвищеної поверховості пов'язана з надзвичайними труднощами і практично не може бути здійснена за короткий проміжок часу.

Аналіз статистичних даних про пожежі в готелях, проведений Всесоюзним науково-дослідним інститутом пожежної охорони, показують, що пожежа може виникнути і розвиватися практично на будь-якому поверсі, в будь-якому пожежонебезпечному приміщенні. Ця обставина призводить до висновку про доцільність влаштування локальних систем оповіщення та гасіння пожежі. До числа останніх відносяться спринклерні установки як найбільш економічний і ефективний засіб активного захисту від пожеж у цих будинках.

Спринклерні установки застосовуються в наступних приміщеннях: номерах готелів, житлових кімнатах закладів відпочинку, залах, адміністративних приміщеннях, побутових кімнатах, гардеробних, коридорах, холах, вестибюлях, комор, майстерень, електрокоммунікаційних лініях, офісних приміщеннях.

Якщо у висотній будівлі передбачено підприємство громадського харчування, не виділене із загального обсягу будівлі протипожежними стінами I і II типу, то обладнанню спринклерними установками підлягають також обідні зали, буфети, бари, комори.

Спринклерними установками не обладнуються виробничі цехи підприємств громадського харчування, мийні, холодильні камери, електрощитові, вентиляційні камери, санвузли.

Спринклерна система будинку складається з водо живильника (основного та автоматичного), магістральних трубопроводів розподільної мережі зі спринклерними головками і вузла управління.

Основним водо живильником може бути зовнішня водопровідна мережа при достатній потужності або пожежний резервуар.

Автоматичний водо живильник передбачає для забезпечення розрахункової витрати та напору води в спринклерних установках до включення основного водо живильника. У якості автоматичного водо живильника для висотних громадських будівель з конструктивних міркувань, як правило, застосовується гідропневматичної бак, наявний на верхньому технічному поверсі.

Вузол управління складається з контрольно-сигнального клапана (КСК) типу BC-100 або BC-150, двох манометрів, контролюючих тиск до і після КСК, постійно відкритою засувкою, встановленої до KCK універсального сигналізатора тиску (СТУ). Вузли управління випускаються комплектно.

При виникненні пожежі під дією температури руйнується легкоплавкий замок спринклерної головки і вода з спринклера надходить на вогнище пожежі. Тиск в системі до КСК падає, він відкривається, і вода від основного водо живильника надходить в спринклерних мережу до приладу СТУ, який подає сигнал тривоги на включення пожежного насоса і систем димовидалення та підпору повітря.

Щоб швидше виявити загоряння, сигнал тривоги повинен надходити з будь-якого поверху, на якому виникла пожежа. З цією метою на кожному поверсі повинен бути передбачений СТУ, який подасть сигнал при скиданні спринклера.

З метою запобігання самовільних відкривань KCК і подачі помилкового сигналу тривоги при коливанні тиску в міському водопроводі (якщо він використовується в якості джерела водопостачання), в спринклерної системі рекомендується підтримувати тиск, що перевищує максимально можливий тиск в міській мережі за рахунок застосування гідропневматичних пристроїв.

Трасування розподільних трубопроводів і розміщення спринклерів всередині приміщень, які захищаються, повинні здійснюватися з урахуванням архітектурно-естетичних вимог.

Для пожежного захисту житлових номерів, адміністративних і інших аналогічних приміщень, як правило, застосовуються спринклери настінного типу (СН). Спринклери типу СН повинні встановлюватися згідно захищається площі з урахуванням їх карт зрошення. Площа підлоги, яка захищається спринклером типу СН, не повинна перевищувати 16 м2.

Максимальна відстань між настінними спринклерами не повинна перевищувати 4 м. Ці спринклери встановлюються на відстані не більше 150 мм, але не менше 70 мм від стелі (підвісного)приміщення, що захищається. При цьому відбивач спринклера повинен бути паралельним поверхні стелі.

Решта приміщень, не зазначені вище, слід захищати спринклерними зрошувачами з плоскою розеткою і діаметром вихідного отвору 10 мм (СП-10), які розташовуються на стелі. Відстань від розетки спринклера CП-10 до площини перекриття (покриття) повинна бути від 0,08 до 0,4 м. Температура спрацьовування спринклерів, що встановлюються для захисту приміщення громадських будівель, не повинна бути вище 72 0С.

2.  Гідравлічний розрахунок спринклерних установок.

Згідно СНиП 2.04.09-84 при гідравлічному розрахунку спринклерних установок інтенсивність зрошення приміщень повинна бути не менше 0,08 л/(см2), так як громадські будівлі відносяться до I-ї групи приміщень з пожежної небезпеки.

Розрахунковий час подачі води на пожежу приймається 30 хв., розрахункова площа для визначення витрати води 120 м2.

Діаметр трубопроводів установок належить визначати гідравлічним розрахунком; при цьому швидкість руху води повинна бути не більше 10 м / с.

Гідравлічний розрахунок трубопроводів слід виконувати за умови водопостачання установок від основного водо живильника.

Тиск у вузлі управління та зрошувачі повинні бути не більше 1 мПа.

Розрахунковий витрата води через зрошувач, л/с,

Qd=

де Κ - коефіцієнт продуктивності зрошувача, приймається за табл. 1[11], для зрошувачів СП-10 Κ=0,08; H – вільний напір перед зрошувачем, який приймаємо не менше 5 м для спринклерів з діаметром вихідного отвору 8-12 мм.

Таблиця 6 – Коефіцієнт Κ.

Проектування системи водопостачання та водовідведення житлового будинку квартирного типу
     

 

Зміст

 

Вступ

1. Характеристика клімату та геології м. Дніпропетровська

2. Санітарно-технічне обладнання 10-ти поверхового будинку

2.1 Технічна характеристика житлового будинку

2.2 Вибір системи та схеми внутрішнього водопроводу

2.3 Трасування мережі

2.4 Гідравлічний розрахунок мережі

2.5 Розрахунок внутрішнього водопроводу

2.6 Підбір лічильника води та визначення втрати напору в ньому

2.7 Визначення потрібного напору на вводі будівлі

2.8 Розрахунок системи гарячого водопостачання

2.9 Каналізація

2.10 Внутрішні водостоки

2.11 Розрахунок автоматичної системи пожежогасіння

3. Фільтри

3.1 Фільтри механічної очистки

3.2 Фільтри тонкого очищення Honeywell Braukmann

3.3 Осадові фільтри

4. Програма розрахунку перепаду (комплексний, реальний)

4.1 Гідравлічний розрахунок перепаду колодязного типу

4.2 Програма PER.BAS

5. Економічний розрахунок

6. Охорона праці та безпека життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях

6.1 Вимоги безпеки при використанні та експлуатації систем водопостачання

6.1.1 Аналіз небезпечних і шкідливих факторів при експлуатації систем водопостачання

6.1.2 Водозабірні споруди і насосні станції

6.1.3 Реагентне господарство, змішувачі, камери хлоп’є утворення

6.1.4 Відстійники

6.1.5 Фільтри

6.1.6 Вторинне реагентне господарство, контактні камери та РПВ

6.1.7 Монтаж трубопроводів

6.1.8 Монтаж внутрішніх санітарно-технічних пристроїв

6.2 Вимоги безпеки при аварійних ситуаціях

6.3 Відповідальність за ліквідацію аварійних ситуацій

Список літератури

водопостачання гідравлічний каналізація фільтр


 

Вступ

 

Водопостачання - це сукупність заходів щодо забезпечення водою різних її споживачів - населення, промислових підприємств, транспорту та ін. Комплекс інженерних споруд, які здійснюють завдання водопостачання, називається системою водопостачання або водопроводом. Всі сучасні системи водопостачання населених місць є централізованими: кожна з них забезпечує водою велику групу споживачів.

У залежності від призначення обслуговуваних об'єктів сучасні водопроводи поділяються на комунальні та виробничі (промислові або сільськогосподарські). Найбільш великі споживачі води - підприємства металургійної, хімічної, нафтопереробної промисловості, а також ТЕС. Деякі заходи, пов'язані з використанням води, по своїй класифікації не відносяться до водопостачання. Наприклад, подача води для поливу с.-г. полів являє собою спеціальну галузь водного господарства - зрошення, подача води з турбін ГЕС відноситься до гідроенергетиці та т.п.

Для цілей водопостачання використовуються природні джерела води: поверхневі - відкриті водойми (ріки, водосховища, озера, моря) і підземні (грантові та артезіанські води та джерела). Для потреб населення найбільш придатні підземні води. Однак для постачання водою великих населених місць підземних джерел часто виявляється недостатньо, а одержання з них значного кількостей води економічно невигідно. Тому для водопостачання великих міст і промислових об'єктів використовують переважно поверхневі джерела прісної води. Для отримання води з природних джерел, її очищення відповідно до потреб споживачів і для подачі до місць споживання служать такі споруди: водоприймальні споруди; насосні станції першого підйому, що подають воду до місць її очищення; очисні споруди; збірні резервуари чистої води; насосні станції другого або наступних підйомів, що подають очищену воду в місто або на промислові підприємства; водоводи і водопровідні мережі, служать для подачі води споживачам. Загальна схема водопостачання може видозмінюватися залежно від конкретних умов. Якщо, наприклад, вода джерела не потребує очищення, зі схеми випадають очисні та пов'язані з ними споруди. При розташуванні джерела на більш високих відмітках, ніж забезпечується водою об'єкт, вода може бути подана самопливом, і тому немає необхідності в пристрої насосних станцій. Розташування водонапірних башт і резервуарів залежить від рельєфу місцевості. У деяких системах використовується декілька джерел, що веде до збільшення числа основних споруд. При великій різниці відміток на території об'єкта іноді влаштовують так зване зонне водопостачання, тобто окремі мережі для районів міста, розташованих на різних відмітках, з окремими насосними станціями. Іноді споруджують підвищувальні насосні станції, забирають воду з основної мережі міста і подають її в піднесені райони.

Водоприймальні споруди мають різне пристрій в залежності від виду джерел В. та місцевих умов. Для прийому поверхневих вод використовуються річкові, озерні, морські водоприймачі. Для прийому підземних вод в залежності від глибини залягання водоносних пластів застосовуються трубчасті (бурові) колодязі, горизонтальні водозбори, що представляють собою дренажні труби або галереї, що укладаються в межах водоносного пласта. Джерельні води збираються за допомогою каптажних споруд (кам'яних резервуарів, прийомних камер та ін.), що розташовані у місці найбільш інтенсивного виходу джерельної води.

Вода піднімається з підземних джерел в більшості випадків відцентровими насосами. Досить ефективні заглибні насоси, що опускаються під рівень води в колодязь разом з електродвигуном, укладеним у водонепроникний кожух. При використанні артезіанських (напірних) вод після спорудження колодязя рівень води в ньому встановлюється над водоносним пластом. Іноді тиск в пласті настільки велике, що вода само виливними з колодязя на поверхню землі. Для міських водопроводів, що використовують підземні води, зазвичай споруджують групу колодязів. Вода з них надходить у збірний резервуар і звідти подається споживачам насосною станцією. Шахтні колодязі застосовують при відносно неглибокому заляганні підземних вод. У залежності від глибини шахтних колодязів підйом води з них може бути здійснено звичайними або зануреними насосами. У системах В. населених місць водоприймальні спорудження всіх типів включаються в зону санітарної охорони.

Насосні станції сучасних систем водопостачання обладнуються, як правило, відцентровими насосами з електричним приводом, а також регулюючої, запобіжної і контрольно-вимірювальною апаратурою. Багато насосні станції мають телеуправління і повністю автоматизовані.

Забезпечення населення чистою, доброякісної водою має велике гігієнічне значення, тому що охороняє людей від різних епідеміологічного захворювань, що передаються через воду. Подача достатньої кількості води в населений пункт дозволяє підняти загальний рівень його благоустрою. Для задоволення потреб сучасних великих міст у воді, потрібно величезне її кількість, що вимірюється в мільйону кубічних метрів на добу. Виконання цього завдання, а також забезпечення високих санітарних якостей питної води вимагає ретельного вибору природних джерел, їх захисту від забруднення і належного очищення води на водопровідних спорудах. Деякі промислові підприємства пред'являють до якості споживаної води спеціальні вимоги.

Водопровідні мережі та водоводи займають особливе місце в системах водопостачання. Водопровідна мережа запроектована з урахуванням необхідної надійності водо забезпечення споживачів.

Подальший розвиток систем водопостачання пов'язана також з удосконаленням і створенням нових видів механічного та електричного обладнання, розробкою та впровадженням нових реагентів для обробки води, засобів автоматичного контролю й регулювання.

Широке впровадження засобів обчислювальної техніки дозволить вирішувати задачі проектування та експлуатації споруд систем водопостачання на якісно новому рівні, що забезпечує вимоги економічності і надійності. До числа таких завдань відносяться гідравлічні розрахунки систем подачі та розподілу води, розрахунки по захисту водоводів від гідравлічних ударів, вибору оптимальних режимів, розрахунки окремих споруд і всієї системи водопостачання в цілому, а також ряд інших складних завдань.

Метою даного дипломного проекту є проектування системи водопостачання та водовідведення житлового будинку квартирного типу, обладнаного умивальниками, мийками, ваннами з душами і унітазами, а так само водопостачання житлового району.

Завдання дипломного проекту - запроектувати систему внутрішнього водопостачання та водовідведення двох житлових десятиповерхових будинків для забезпечення водою і відведення стоків від санітарних приладів. А так само підвести воду до всього селища.

Водопостачання житлових будинків здійснюється від міського водоканалу. Необхідні умови для проектування вказані в технічних умовах.

 


1. Характеристика клімату та геології м. Дніпропетровська

 

Місто Дніпропетровськ розташовано в південно-східній частині України на обох берегах Дніпра. У цілому клімат міста є помірно континентальний з м'якою зимою і теплим (інколи спекотним) літом.

Середньорічна температура повітря становить 8,5 ° C, найнижча вона у січні (мінус 5,5 ° C), найвища - в липні (21,3 ° C)

 

Таблиця 1 – клімат Дніпропетровська.

Найнижча середньомісячна температура повітря в січні (мінус 14,5 ° C) зафіксована в 1950 р., найвища (1,5 ° C) - в 2007 р.

Найнижча середньомісячна температура в липні (18,4 ° C) спостерігалась у 1976 р., найвища (25,6 ° C) - в 1936 р. Абсолютний мінімум температури повітря (мінус 38,2 ° C) зафіксовано 11 січня 1940 р., Абсолютний максимум (40,1 ° C) - 10 серпня 1930

В останні 100-120 років температура повітря в Дніпропетровську, так само як і в цілому на Землі, має тенденцію до підвищення. Протягом цього періоду середньорічна температура повітря підвищилася щонайменше на 1,0 ° C. Найтеплішим за весь період спостережень виявився 2007 р. Найбільше підвищення температури відбулося в першу половину року.

У середньому за рік у Дніпропетровську випадає 513 мм атмосферних опадів, найменше їх у березні та жовтні, найбільше - у червні та липні.

Мінімальна річна кількість опадів (273 мм) спостерігалась у 1951 р., максимальна (881 мм) - в 1960 р. Максимальну добову кількість опадів (82 мм) зафіксовано 23 серпня 1960 р. в середньому за рік у місті спостерігається 127 днів з опадами; найменше їх (по 7) у серпні та жовтні, найбільше (16) - у грудні. Щорічно у Дніпропетровську утворюється сніговий покрив (грудень-лютий, іноді листопад-березень), проте його висота незначна; нерідкі відлиги.

Відносна вологість повітря в середньому за рік становить 74%, найменша вона (61%) у серпні, найбільша (89%) - у грудні. Найменша хмарність спостерігається в серпні, найбільша - у грудні. Найбільшу повторюваність у місті мають вітри з півночі, найменшу - з північного заходу і південного заходу. Найбільша швидкість вітру - у січні-лютому, найменша - влітку. У січні вона в середньому становить 5,4 м / с, у липні - 3,7 м / с.

Кількість днів з грозами в середньому за рік дорівнює 22, градом - 5, снігом - 53.

Сучасна поверхню території України покрита молодими відкладеннями, що утворилися в четвертинний (антропогенового) період. Їхній вік - від кількох десятків до кількох сотень тисяч років. Вони поширені майже суцільний товщею потужністю в середньому 15 м (Максимум 100 м). Якщо ж подумки зняти цю товщу, то під нею будуть породи різного віку. Їх поширення відображає тематична геологічна карта України. Для створення такої карти не потрібно знімати товщу антропогенових відкладів. Про породах під ними можна дізнатися різними способами: Бурінням свердловин, вивченням стінок кар'єрів або відслонень (виходів порід на поверхню) на крутих берегах річок.

Найдавнішими відкладами в геологічну будову України є докембрійські, Залягають на всій її платформної частини на різних глибинах, а в межах Українського щита - виходять на поверхню. Найбільшого поширення серед палеозойських порід мають відкладення кам'яновугільного періоду, Які потужною товщею наповнюють Дніпровсько-Донецька западина, а в Донбасі виходять на поверхню великий суцільний площею. Геологічна карта засвідчує відсутність на території України виходів на поверхню порід кембрійського і ордовицького періодів, дуже мале поширення силурійських і девонських (У долинах Дністра і його лівих приток на Поділлі), а також пермських (в Донбасі) відкладів. Мезозойські відклади залягають у Донбасі і Кримських горах. Зокрема породи крейдового періоду займають великі площі на заході (Волинь, Карпати) і північно-сході України.

Найбільш поширеними на території України є кайнозойські відкладення. Палеогенові породи є на Лівобережжі, північно-сході країни, в Карпатах. Неогенові відклади майже суцільно покривають Причорномор'я, рівнинний Крим, Поділля, Прикарпаття і Закарпаття, займають значні площі в межах Українського щита і Дніпровсько-Донецької западини. Четвертинні (антропогенового) відкладення утворилися в основному на суші. Тільки на шельфі, узбережжях і в затоках-лиманах Чорного і Азовського морів вони морське походження.


2. Санітарно-технічне обладнання 10-ти поверхового будинку

 

2.1 Технічна характеристика житлового будинку

Задана для розрахунку будівля - житловий 10-поверховий будинок з висотою поверху 3,15 м та підвалу 3,0 м і товщиною перекриття 0,3 м. число споживачів на квартирі - 3. Відмітка поверхні землі 0,6 м., глибина промерзання ґрунту - 1,2 м.

Гарантійний натиск розраховується водопроводу 20,66 м. Діаметр труби міського водопроводу 300 мм, міської каналізації - 300 мм. Відстань від червоної лінії до будівлі 9 м.

Водопостачання та водовідведення виконується від житлового 10-поверхового будинку квартирного типу. Кожна квартира обладнана санітарно-побутовими приладами: Унітаз, раковина, кухонна мийка, ванна довжиною 1500-1700мм з душовою сіткою. У квартирі проживають 3 людини. Житловий будинок секційного типу. Кожен поверх секції налічує п’ять квартир. Загальна кількість санітарних приладів 225 шт. Загальне число жителів - 112 людини.

Введення водопроводу з водомірним вузлом один на всі секції будівлі. Водопостачання будівлі запроектовано від існуючої міської водопровідної мережі.

Прокладка магістрального водопроводу прийнята під стелею підвалу (на кронштейнах). Стояки монтують в санвузлах за унітазом. Для зручності монтажу їх розміщують поруч з каналізаційними стояками.

Підводки до санітарно-технічних приладів прокладають, відкрито на висоті 0,2 м від підлоги і з'єднують з водорозбірної арматурою.

На водопровідній мережі передбачається встановлення запірної арматури.

Засувки встановлюють на вводі трубопроводу, на напірному та всмоктуючому патрубку насосів, після водоміра, на обвідної лінії в водомірному вузлі. Вентилі розміщують на відгалуженнях від магістралі до кожного стояка, до поливальним кранів, на вводі в кожну квартиру перед змивним бочком.

Відведення стоків від санітарних приладів здійснюється самопливом по самостійному каналізаційного випуску від кожної секції будівлі в приймальний каналізаційний колодязь дворової мережі.

Технічний поверх – теплий, тобто температура повітря в ньому в холодний період року забезпечена системою опалення не нижче +5 °С.

2.2 Вибір системи та схеми внутрішнього водопроводу

Вибір системи внутрішнього водопроводу проводиться залежно від техніко-економічної доцільності, санітарно-гігієнічних та протипожежних вимог. У житлових будинках поверховістю до 12 поверхів приймають систему господарсько-питного водопостачання.

Система внутрішнього водопроводу включає вводи в будинок, водомірний вузол, розвідних мережу, стояки, підведення до санітарних приладів, водорозбірну, змішувальну, запірну і регулюючу арматуру. Для подачі води питної якості в мережах діаметром до 150 мм беруть сталеві оцинковані труби. З'єднання труб передбачається зварюванням, на різьбленні або на клею.

По конфігурації розрізняють схеми з нижньої і верхньої розводкою магістральних трубопроводів, а також кільцеві і тупикові. Для житлових будинків з числом квартир до 400 дозволяється приймати тупикову схему водопроводу з одним вводом, роздільну перерву в подачі води на випадок аварії. Наявність техпідпілля під всім будинком і відносно невеликий поверховості будівлі визначає вибір схеми з нижнім розведенням магістральних трубопроводів.

Для даного розрахунку приймаємо систему господарсько-питного водопостачання, а також кільцеву схему водопроводу.

Для паркування запроектовано протипожежне водопостачання (пінне), також розміщуємо по два поливальних крана на одній парковці.

2.3 Трасування мережі

Схему внутрішнього водопроводу слід розробляти, починаючи з введення в будівлю. Введення проектують під прямим кутом до стіни будівлі з найменшою довжиною, до середини будівлі для зменшення протяжності водопровідної мережі. Діаметр введення визначається в ході гідравлічного розрахунку мережі. У місці приєднання введення до мережі зовнішнього водопроводу передбачають колодязь діаметром не менше 700 мм, в якому розміщують запірну арматуру для відключення введення на ремонт. Глибину закладення введення приймають з урахуванням глибини закладання труб міського водопроводу і глибини промерзання ґрунту. Введення прокладають із ухилом 0,002 в бік зовнішньої мережі для спорожнення внутрішнього водопроводу. Перетин вводу зі стінами підвалу виконується в сухих ґрунтах з зазором 0,2 м між трубопроводом і будівельними конструкціями. Введення водопроводу в своєму розпорядженні вище труб каналізації, відстань в плані не менше 1,5 м один від одного.

Водомірний вузол розташовують, як правило, відразу ж після введення всередині будівлі на відстані не більше 1 м від зовнішньої стіни. При проектуванні системи з одним вводом влаштовується водомірний вузол з обвідний лінією, на якій встановлюється опломбовані засувки, що включає в разі необхідності пропуску протипожежного пропуску води або зняття водоміра на ремонт та перевірку.

Необхідно забезпечити вільний підхід до водомірного вузла для зручності експлуатації і зняття показань водоміра. Перед водоміром і після нього встановлюють запірну арматуру, між водоміром і другої по ходу руху засувкою контрольно-спускний кран.

Водопровідні стояки слід розміщувати разом з каналізаційними стояками та стояками гарячої води в місцях найбільшого водо розбору, звичайно в кутку біля унітазу. У залежності від оздоблення будівель застосовується відкрита і прихована прокладка стояків. Магістральні водопроводи прокладаються вздовж капітальної внутрішньої стіни або колон на 40-50 см нижче стелі підвалу.

Кріплення трубопроводів здійснюється на кронштейнах або покрівлях. На магістральних трубопроводах необхідно також передбачити установку поливальних кранів діаметром 25 мм, які розміщуються з зовнішньої сторони будівлі в нішах на висоту 0,25 м від вимощення через 60-70 м по периметру будівлі. З внутрішньої сторони встановлюють запірний вентиль для виключення поливального крана на зиму. Підвідні трубопроводи від стояків до санітарних приладів прокладаються на висоті 20-30 см над підлогою з ухилом 0,002-0,005 до стояків і з'єднуються з арматурою приладу вертикальними ділянками.

2.4 Гідравлічний розрахунок мережі

Основним призначенням гідравлічного розрахунку є визначення найбільш економічних діаметрів трубопроводів для пропуску розрахункових витрат води до всіх споживачів у необхідній кількості і з найменшими втратами напору.

Гідравлічний розрахунок виконується в такій послідовності:

1) На аксонометричній схемою вибирають диктують точку водорозбору;

2) Намічають розрахункове напрямок руху води від місця приєднання введення до зовнішньої мережі до диктує точки і розбивають на ділянки, нумеруючи вузлові точки;

3) Визначають розрахункові витрати за розрахунковими дільниць;

4) Визначають діаметр труби, Втрати напору і швидкість руху води на кожній ділянці;

5) Підбирають водомір і підраховують втрати напору в ньому;

6) Визначають необхідний натиск у внутрішній водопровідній мережі.

 

2.5 Розрахунок внутрішнього водопроводу.

 

Розрахункова витрата на ділянці визначається за формулою:

=5*0,3*0,2=0,3, л/год

- витрата води одним прибором максимального водоспоживання;

α - величина визначається в залежності від загального числа приладів N та ймовірності їх дії P; додаток 4[1]

,

- максимальна часова витрата одним водо споживачем (холодна вода);

N - загальна кількість приладів у будинку;

V - загальне число жителів в будівлі

Гідравлічний розрахунок внутрішньої водопровідної мережі проводимо в табличній формі (Таблиця 1). За витратами води на кожній ділянці розрахункового напрямку по таблицях для гідравлічного розрахунку обирається діаметр труб, швидкість руху води в трубах і питомі витрати напору на тертя . При цьому рекомендована швидкість руху води в трубах — 0,9-1,5 м/с, максимальна – 2 м/с. Результати розрахунку наведено в таблиці.


Таблиця 2 - Гідравлічний розрахунок внутрішньої водопровідної мережі

№ ділянки N,шт

q0,л/с

d, мм V,м/с Питомі 1000і

 hℓ,мм

hW,

Довжина ділянки, м
1-2 1 0,00722 0,200 0,300 20 0,94 154,9 480,19 624,25 3,1
2-3 2 0,0144 0,200 0,300 20 0,94 154,9 185,88 241,64 1,2
3-4 3 0,0216 0,219 0,328 20 0,94 154,9 123,92 161,10 0,8
4-5 5 0,0361 0,249 0,3735 20 1,25 265,6 230,94 300,22 0,9
5-6 10 0,0722 0,307 0,4605 25 0,84 91,3 292,16 379,81 3,2
6-7 15 0,1083 0,355 0,5352 25 0,93 110,9 343,79 446,93 3,1
7-8 20 0,1444 0,394 0,591 25 1,12 155,8 514,14 668,38 3,3
8-9 25 0,1806 0,430 0,645 25 1,21 180,7 560,17 728,22 3,1
9-10 30 0,2166 0,467 0,7005 32 0,73 48,4 164,56 213,93 3,4
10-11 35 0,2527 0,493 0,7395 32 0,78 54,9 192,15 249,79 3,5
11-12 40 0,2888 0,526 0,789 32 0,84 61,9 389,97 506,96 6,3
12-13 45 0,3249 0,550 0,825 32 0,84 61,9 315,69 410,40 5,1
13-14 90 0,6498 0,779 1,168 40 0,95 66,1 429,65 558,54 6,5
14-15 135 0,9747 0,959 1,438 40 1,15 94,1 574,01 746,21 6,1
15-16 180 1,300 1,120 1,68 50 0,80 34,0 200,6 260,78 5,9
16-17 225 1,624 1,261 1,89 50 0,89 41,8 242,44 315,44 5,8
Ввод 225 1,624 1,261 1,89 50 0,89 41,8 242,44 315,44 5,8

Σ6188,35


2.6 Підбір лічильника води та визначення втрати напору в ньому

Діаметр умовного проходу лічильника води слід вибирати з середньої витрати води qт за період споживання (добу), який не повинен перевищувати експлуатаційний витрата лічильника, тобто qт ≤ qекс.сч.

Середньогодинна витрата води визначається за формулою:

, м3/год

qu - загальна норма витрати води споживачем за добу найбільшого водоспоживання, л / добу

Т = 24 години - розрахунковий час споживання води.

Приймаємо по таблиці 4 [1] лічильник води марки СВК-40 (qекс.сч = 6,4 м3 / ч> qт = 0,925; S = 0,5)

Втрати напору в лічильнику не повинні перевищувати допустимих величин: у крильчастих лічильниках (калібром до 40 мм включно) - 5 м, в турбінних (калібром 50 мм і більше) - 2,5 м.

Втрати напору на лічильнику води визначається за формулою:

hсч=S∙q2=0,5·1,892=1,79 м < 5 м

S-гідравлічний опір лічильника, прийняте за таблицею 4[1].

q-розрахункова максимальна секундна витрата води на вводі будівлі, л / с. (Q = 1,89 л / с).

2.7 Визначення потрібного напору на вводі будівлі

Hтр=Hгеом+ΣhW+hвод+hизл=25,7+6,188+1,79+2=35,678, м


Hгеом - геометрична висота, розташування диктуючого приладу над поверхнею землі.

Hгеом=(zп1-zз)+Hэт(n-1)+Hпр=(0,00-0,6)+3,15(9-1)+1,1=25,7 м

zп1 - відносна відмітка підлоги першого поверху;

zз – відмітка поверхні землі;

Hэт – висота поверху від підлоги до підлоги;

n – кількість поверхів;

Hпр – висота установки диктуючого прибору над підлогою.

ΣhW – сумарні втрати напору у водопровідній мережі від диктуючого приладу до зовнішнього водопроводу.

hвод – втрати напору в водомірі.

hизл – потрібний вільний напір на вилив з диктуючого приладу.

Порівняємо Hтр з гарантованим напором:

Т.я. Hгар=20,66 > Hтр=35,68 м, то необхідно підібрати підвищувальну насосну установку, вона підбирається по 2-м параметрам:

- по подачі Qнас ≥ Qвв;

- по напору Hнас ≥ (Hтр - Hгар);

Обираємо насосну станцію марки " Hydro Multi-E 3 CRE 5-5 " фірми GRUNDFOS з 2-ма насосами, об’ємом мембранного баку 18 л, напором H=20 м, подачею Q=6 л/с та потужністю N=0,75 кВт. Обраний насос відповідає всім параметрам.

Коротка характеристика насосної станції:

Grundfos Hydro Multi-E являє собою установку підвищення тиску, до складу якої входить два насоси моделі CRE, встановлені через опори, що віброізолюють на загальній рамі - підставі. Рама - підстава забезпечена всією необхідною арматурою, мембранним гидробаком і манометром. На рамі - підставі змонтований блок вимикачів з запобіжниками і головним вимикачем.

Бустерні модулі Hydro Multi-E дозволяють регулювати продуктивність у відповідності з рівнем споживання і підтримувати постійний тиск шляхом:

- підключення або відключення необхідної кількості насосів;

- плавного вимірювання частоти обертання працюючих насосів.

Система управління автоматично відключає або підключає відповідні насоси - у залежності від рівня навантаження, часу експлуатації і ви вважаєте, того чи іншого насоса.

2.8 Розрахунок системи гарячого водопостачання

 

1.  Норми та режим споживання гарячої води

Завданням розрахунку є визначення розрахункових витрат води на ділянках мережі, діаметрів подаючих і циркуляційних трубопроводів, і втрат тиску в них. Робота системи гарячого водопостачання тісно пов'язана з роботою системи холодного водопостачання тому розрахункові витрати гарячої води визначаються за тією ж методикою, що і витрати холодної води з використанням норм витрати гарячої води.

Максимальна секундна витрата гарячої води на розрахунковій ділянці мережі при гідравлічному розрахунку теплопроводів визначається за формулою:

 

, л/с

де  - максимальний секундний витрата гарячої води, віднесений до одного приладу, л / с; согласно п.3.2 [1] =0.2л/с

α - величина, що визначається залежно від твору загального числа приладів N на розрахунковій ділянці та ймовірності їх дії Рh (визначається згідно прил.4 [1]); для всієї будівлі:


U - кількість жильців в будівлі;

N - кількість приладів у будинку; N = 40*4=160 (пр.);

- норма витрати гарячої води, л, споживачем за годину найбільшого водоспоживання (додаток 3 [1]);

Так як < 0.1 отже α визначається за додатком 4 таблиці 2 [1];

=0.0104160=1,66 α = 1,283

Максимальна часова витрата гарячої води дорівнює:

 л/с

Середня часова витрата гарячої води за добу максимального водоспоживання:

м3

де - норма витрати гарячої води одним споживачем на добу максимального водоспоживання; згідно дод.3 [1] = 120 л / добу

2. Гідравлічний розрахунок системи гарячого водопостачання.

Гідравлічний розрахунок полягає у визначенні діаметрів подаючих теплопроводів і втрат тиску в системі гарячого водопостачання таким чином, щоб забезпечити у всіх водорозбірних приладів необхідну витрату гарячої води з певною температурою.

Гідравлічний розрахунок гарячого водопостачання слід проводити на розрахунковий витрата гарячої води, що враховує циркуляційний витрата:

, л/с

де - максимальна секундна розрахункова витрата гарячої води, л / с

- коефіцієнт, який приймається для водонагрівачів і початкових ділянок мережі до першого водорозбірного стояка з обов'язкового додатку 5 [1], для решти ділянок = 0

Оскільки значення циркуляційних витрат на початковому етапі проектування невідомі, гідравлічний розрахунок подають теплопроводів виробляють, беручи:

, л/с

Порядок гідравлічного розрахунку подаючих теплопроводів гарячої води аналогічний порядку гідравлічного розрахунку мережі холодного водопостачання. Відмінності:

- у закритих системах гарячого водопостачання швидкості руху води і питомі втрати тиску слід приймати з урахуванням заростання труб накипом і, внаслідок цього, зменшення діаметрів. Для розрахунків використовуємо номограму додаток 6 [1]. Рекомендована швидкість руху води з урахуванням заростання - 0.9-1.2м / с, у квартирних підводках ≤ 2.5м / с

- для розподільних трубопроводів =0.2

- для водорозбірних стояків з сушильником рушників =0.5

- для циркуляційних стояків, для водорозбірних стояків без сушильників рушників =0.1

Втрати напору знаходимо за формулою:

 м

Розрахунок наведено в таблиці 3.


Таблиця 3 - Гідравлічний розрахунок гарячого водопроводу.

∑N Р NP α

q=5q0α

l d V Потери напора Общие потери напора
Удельные i На участке h=il H=il(1+Kl)
діл. л/с м мм м/с м м
1 1 0.0104 0.0104 0.200 0.20 3.1 15 1,18 360,5 1,117 1,45
2 2 0.0208 0.217 0.22 1,2 15 1,20 360,5 0,432 0,56
3 3 0.0312 0.239 0.24 0,8 20 0,78 110,6 0,088 0,11
4 5 0.052 0.276 0.28 0,9 20 0,94 154,9 0,139 0,181
5 10 0.104 0.349 0.35 3,2 20 1,09 206,4 0,660 0,858
6 15 0.156 0.405 0.40 3,1 25 0.75 73,5 0,228 0,30
7 20 0.208 0.458 0.46 3,3 25 0.84 91,3 0,301 0,391
8 25 0.260 0,502 0.50 3,1 25 0.93 110,9 0,344 0.447
9 30 0.312 0.542 0.54 3,4 25 1,03 132,5 0,450 0.585
10 35 0,364 0,580 0,58 3,5 25 1,12 155,8 0,545 0.708
11 40 0,416 0,624 0,62 6,3 25 1,14 155,8 0,981 1,27
12 45 0,468 0,658 0,66 5,1 32 0,68 42,2 0,215 0,279
13 90 0,936 0,937 0,94 6,5 32 0,99 85,1 0,553 0,719
14 135 1,404 1,168 1,17 6,1 40 0,92 61,1 0,372 0,484
15 180 1,872 1,372 1,37 5,6 40 1,07 82,4 0,461 0,599
16 225 2,34 1,563 1,56 5,8 50 0,73 28,7 0,166 0,216
Ввод 225 2,34 1,563 1,56 5,8 50 0,73 28,7 0,166 0,216

 

3. Визначення втрат тепла розподільчим трубопроводом системи гарячого водопостачання, циркуляційних витрат води

Розрахунок ведеться в табличній формі на підставі визначених раніше діаметрів.

Таблиця 4 – Визначення втрат тепла подаючим трубопроводом.

№ ділянки Довжина l,м Середня темп. теплонос. tср Δt Питомі втрати тепла, q ккал/(час*м) Втрати тепла на ділянці Q, ккал/час
1 15 3.1 55 40 15 12,5 37,5
2 15 1,2 55 40 15 12,5 37,5
3 20 0,8 55 40 15 15,5 46,5
4 20 0,9 55 40 15 15,5 46,5
5 20 3,2 55 40 15 15,5 46,5
6 25 3,1 55 40 15 15,5 9,3
7 25 3,3 55 5 50 15,5 110,05
8 25 3,1 55 40 15 12,5 37,5
9 25 3,4 55 40 15 12,5 37,5
10 25 3,5 55 40 15 12,5 37,5
11 25 6,3 55 40 15 15,5 46,5
12 32 5,1 55 40 15 15,5 46,5
13 32 6,5 55 40 15 15,5 12,4
14 40 6,1 55 5 50 15,5 21,7
15 40 5,6 55 5 50 24 216
16 50 5,8 55 5 50 24 86,4
40 5,8 55 5 50 28 112

∑987,85


Питомі втрати тепла визначаємо згідно [10].

Циркуляційну витрату в системі гарячого водопостачання визначається виходячи з втрат тепла. Згідно п.8.2 [1] циркуляційний витрата гарячої води визначається за формулою:

, л/с

Где

 – сумарні втрати тепла, кВт

β – коефіцієнт регулювання циркуляції, при однаковому опорі секційних вузлів приймається 1,0

 

Гідравлічний розрахунок циркуляційної мережі виконується аналогічно з визначенням діаметрів циркуляційних трубопроводів, виходячи з циркуляційних витрат на цих ділянках і втрат напору по довжині і в місцевих опорах, діаметрів циркуляційних трубопроводів, можна приймати на 1-2 калібра менше, ніж відповідних трубопроводів.

 

2.9 Каналізація

 

Внутрішня каналізація - це система інженерних пристроїв і споруд, що забезпечують прийом і транспортування забруднених стоків всередині і за межі будівлі в мережу каналізації населеного пункту. У даному дипломному проекті застосовується господарсько-побутова система каналізації, транспортування стічних вод здійснюється самопливом.

Мережа внутрішньої каналізації складається з наступних елементів: відвідних трубопроводів, стояків (вертикальних труб), випусків з будівлі, пристроїв для ліквідації засмічень (прочищення, ревізії), пристрої для вентиляції каналізаційної мережі та забезпечення стійкості гідравлічних затворів.

Гідравлічні затвори призначені для запобігання надходження газів, що утворюються в трубах.

Відвідні трубопроводи приєднують до гідравлічних затворів приймачів і прокладають по найкоротшій відстані з ухилом у бік руху стоків до каналізаційних стояків. На початкових точках повороту відвідних ліній влаштовують прочищення. До стояках відвідні трубопроводи приєднують за допомогою косих трійників або хрестовин, щоб запобігти засмічення та підвищити пропускну здатність стояків.

Каналізаційні стояки утворюють вертикальну внутрішню мережу будівлі, призначення якої - відвести зібрані стічні води з усіх поверхів у нижню частину будівлі.

Щоб уникнути утворень, засмічень, які не прочищаються, в місцях приєднання відвідних ліній, поворотів і перетинань трубопроводів влаштовуємо прочищення. На стояках встановлені ревізії на першому, третьому, а так само в підвалі. У верхній частині каналізаційної мережі на стояках влаштовують витяжні трубопроводи. Витяжна частину каналізаційних стояків виводиться через покрівлю.

Випуски відводять стоки в проектовані колодязі дворової мережі каналізації. З проектованої будівлі виходять два каналізаційні випуску, відстань до проектованих дворових колодязів від зовнішньої стіни будинку 5,00 м. З проектованого колодязя каналізаційний трубопровід відводиться в існуючий колодязь мережі міської каналізації.

Для влаштування внутрішньої каналізації застосовують чавунні труби по ГОСТ 6942.1-98. Вони призначені для безнапірного трубопроводу. Труби приєднують за допомогою розтрубів на кінці труби або сполучних фасонних частин. Чавунні розтрубні труби монтують так, щоб розтруби були звернені у протилежний за напрямом стічних вод бік. Чавунні розтрубні сполучні фасонні частини виготовляють за ГОСТ 6942-98.

Конструктивно приймаємо діаметр трубопроводів після мийок та умивальників - 50 мм, після унітазів - 100 мм. Діаметр стояків і випусків - 100 мм. Діаметри трубопроводів зовнішньої каналізації - 150 мм. Конструктивно прийняті наступні ухили: Ухил відвідних трубопроводів до стояка при діаметрі 50 мм - 0,03, при діаметрі 100 мм - 0,02, трубопровід у підвалі прокладається з ухилом 0,02, ухил випусків з будівлі - 0,03.

При проектуванні зовнішніх трубопроводів дотримувалися наступні правила:

1. Мінімальна глибина закладення: Нзакл = Нпром-0, 3 м, тобто Нзакл = 2,1-0,3 = 1,8 м;

2. Наповнення у наступних ділянках не повинно бути вище, ніж у попередніх ділянках (щоб уникнути підпору);

3. Швидкість руху стічних вод в наступних ділянках не повинна бути менше, ніж у попередніх.

Система каналізації розрахована за методикою, що наведена в СНиП 2.04.01-85.

Секундні витрати води в будинку:

 л/с

де = 0,2 л/с (додаток 3, СНиП);

= 0.0108 * 200 = 2,16;  = 1,521.


Розрахункові секундні витрати стічних вод від будинку в цілому:

= 1,521+ 1,6 = 3,121 л/с,

де  =1,6 л/с — витрати стоків приладом з найбільшим водовідведенням — унітазом (додаток 2, СНиП).

Діаметри і уклони відвідних труб від санітарних приладів в житловому будинку приймаються без розрахунку. Діаметр відвідних труб від унітазів приймаємо 100 мм, від решти приладів - 50 мм. Проектуємо уклон відвідних труб в сторону стояка (для d=100 мм і=0,025; d=50 і=0,035).

Діаметри каналізаційних стояків визначаємо за табл. 8 СНиП 2.04.01 -85 залежно від величини розрахункових витрат стічних вод і найбільшого діаметру відвідного трубопроводу. Каналізаційні стояки приймають однакового діаметра по всій висоті. Розрахункові витрати біля основи стояка вираховують за формулою при кількості приладів, що приєднані до цього стояка.

Таблиця 5 – Розрахунок діаметрів каналізаційних стояків.

∑N

Р NP α

Кут приєднання, мм d стояку, мм
діл. л/с л/с л/с
1 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16

 

Ст К1-1 40 0.2 0.0108 2,16 1,521 1,521 1.6 3,121 90 110

 

Ст К1-2 40 0.2 2,16 1,521 1,521 1.6 3,121 90 110

 

Ст К1-3 40 0,2 2,16 1,521 1,521 1.6 3,121 90 110

 

Ст К1-4 40 0.2 2,16 1,521 1,521 1.6 3,121 90 110

 

Ст К1-5 40 0.2 2,16 1,521 1,521 1.6 3,121 90 110

 

Випуск К-1 0 0.2 2,16 1,521 1,521 1.6 3,121 90 150

 

Труби Діаметр умовного проходу, мм Зовнішній діаметр, мм

Товщина

стінки, мм

Значення Κ.

Стальні електрогазосварні

(ГОСТ 10704-76)

15

20

25

32

40

50

65

80

100

100

100

100

125

125

125

150

150

150

200

250

300

350

18

25

35

40

45

57

76

89

108

108

114

114*

133

133*

140

152

159

159*

219*

273*

325*

377*

2

2

2,2

2,2

2,2

2,5

2,8

2,8

2,8

3

2,8

3*

3,2

3,5*

3,2

3,2

3,2

4*

4*

4*

4*

5*

0,0755

0,75

3,44

13,97

28,7

110

572

1429

4322

4231

5872

5757

13530

13190

18070

28690

36920

34880

209900

711300

1856000

4062000

Втрати напору на розрахунковій ділянці трубопроводу, м.

де Q - витрата води на розрахунковій ділянці трубопроводу, л / с;

В - характеристика трубопроводу, визначається за формулою:

де  – коефіцієнт, приймаємо за табл. 6; l - довжина розрахункової ділянки трубопроводу, м.

Втрати напору у вузлах керування установок

де  - коефіцієнт втрат напору у вузлі управління (для клапана ВС-100 =3,02·10-3, для клапана ВС-150 =8,68·10-4); Q – розрахункова витрата воді через вузол управління, л/с.

В даному дипломному проекті розраховуємо автоматичну спринклерну систему пожежогасіння тільки для першого поверху (офісних приміщень).


 

Розрахунок спринклерної мережі

Відповідно до табл. 1 [11] необхідна інтенсивність подачі води 0,08 л/(с · м2), розрахункова площа 120 м2, площа, що захищається одним спринклерів, 12 м2.

Розрахунковий витрата на потреби автоматичного пожежогасіння:

 л/с.

Відстань між спринклерними зрошувачами прийнято 3 м. Відстань між розподільними трубопроводами - 4 м.

Визначаємо мінімальний витрата спринклера:

 л/с

Вільний напір, необхідний для подання такої витрати у найбільш віддаленого спринклера, обчислюємо з формули:

, м

де К = 0,31, приймається по [11] (для спринклерів зрошувача СВ-10 з діаметром вхідного отвору 10 мм).

Визначаємо втрати напору на ділянці 1-2 по якому проходить витрата 0,16 л/с, беручи діаметр трубопроводу на ділянці d = 25 мм і його довжину l = 3 м,

 м,

де коефіцієнт К1 = 3,44 знаходимо за табл. 6.

Напір у спринклера 2 буде дорівнює сумі втрат напору на ділянці 1-2 і напору у спринклера 1:

 м,

Далі обчислюємо витрата з спринклера 2 за формулою:

 л/с

Таблиця 7 – Гідравлічний розрахунок системи автоматичного спринклерного пожежогасіння.

Номер точки (спринклера) Ділянка Довжина ділянки

Умовний діаметр труби d,

мм

Коефіцієнт К1

Напір в точці H, м

Витрата в точці

, л/с

Витрата на ділянці Q, л/с Швидкість V, м/с Втрати напору на ділянці H, м
1 1-2 3 25 3,44 0,266 0,16 0,16 2,69 0,0223
2
0,288 0,166

 

3. Фільтри

 

3.1 Фільтри механічної очистки

При вводі в будівлю встановлюємо механічні фільтри.

Фільтр механічного очищення - це пристрій, що перешкоджає проникненню механічних частинок (іржа, піщинки, волокна тощо), що знаходяться у водопровідній воді. Базова модифікація фільтра грубої очистки води проста: фільтруючий елемент - металева сітка, укладена у колбу з міцного матеріалу. Природно, купивши найпростіший фільтр, Вам доведеться взяти на себе обов'язки по його обслуговуванню - контролювати ступінь забруднення фільтруючого елемента і вчасно промивати і прочищати сітку. Операція, може бути, не сильно трудомістка, але брудна і вимагає достатньої кількості вільного часу - перекрити воду, розібрати фільтр, прочистити ... Тому вибір потрібного Вам приладу слід здійснювати в залежності від тих завдань, які Ви хочете вирішити і, природно, від фінансових можливостей.

Основними характеристиками фільтрів механічного очищення (ФМО) води є ступінь затримання механічних домішок по фракційного складу і пропускна здатність при мінімальному гідравлічному опорі (продуктивність). Крім того, мають місце такі характеристики, як робоча температура води і робочий тиск води. Продуктивність фільтрів обмежується, як правило, лінійними залежностями подачі води від втрат тиску на елементі фільтрації при визначеному тиску вхідної води. Рекомендовані виробниками фільтрів механічного очищення води робочі характеристики застосування фільтрів засновані на дослідних даних, отриманих при випробуваннях обладнання, що виключають можливість зриву води від ламінарного до турбулентного потоку і забезпечення регламентованої швидкості потоку через певний тип фільтруючого завантаження.   Різні модифікації фільтрів механічного очищення води орієнтовані на конкретні умови їх застосування. Максимально можлива ступінь механічної фільтрації при підборі ФМО не є пріоритетною. Безграмотний підхід до підбору цього типу обладнання призводить до невиправданих матеріальних затрат та експлуатаційних проблем!

Найпростіший варіант виконання фільтру механічного очищення води реалізований на базі V-образного механічного фільтра грубої очистки із заглушкою, так званий "грязьовики". Встановлюється, як на горизонтальному, так і на вертикальному ділянці трубопроводу. Для його обслуговування потрібно припинити подачу води в системі, втім, деякі "просунуті" установники водо очисного обладнання міняють заглушку на зливний кран, перетворюючи його в промивний фільтр. Ступінь фільтрації в межах 300 - 500 мікрон.

На жаль, ринок водо очисного обладнання наповнений продукцією недобросовісних виробників фільтрів механічного очищення води, ефективно підроблюють зовнішні форми цього обладнання, і продають його під брендом всесвітньо відомих фірм. Наслідки від такого роду придбань можуть бути дуже сумними. Як правило, це розрив гідравлічної частини, низька якість фільтрації, шкоду здоров'ю споживача внаслідок застосування не сертифікованих конструкційних матеріалів у складі обладнання.    Основне призначення фільтрів механічного очищення води це захист системи водопостачання, її окремих вузлів і устаткування від засмічення. Це може вплинути на зменшення протоку води, порушення роботи запірної та регулюючої арматури і вплинути на експлуатаційні характеристики обладнання. Крім того, ФМО здатні стати ефективною перешкодою для запобігання виникнення корозії труб і фітингів, внаслідок електрохімічної активності зважених часток.    Фільтри механічного очищення води видаляють з води механічні частки, пісок, суспензії, іржу, водорості і т.д. Встановлюються, як правило, на вході системи фільтрації, однак, в залежності від проекту, можуть використовуватися в комбінації з іншими елементами системи водо підготовки. Так, наприклад, для запобігання попаданню відколів фільтрує завантаження засипних колон назад промивних напірних фільтрів до споживача картріджні ФМО використовуються на виході установки, як "полірувальні". Крім того, для конкретного споживача в системі водо підготовки може бути передбачена поступенева система затримання механічних домішок. Прикладом тому може служити організація потоку оброблюваної води у побутовій зворотно осмотичній системі для отримання високочистої води для пиття і приготування їжі.    Ефект знезаражування може бути досягнуто також застосуванням в конструкції ФМО фільтруючого елемента з посрібленою металевою сіткою. Це вплине на вартість такого фільтру, хоча при великому споживанні води ефект на виході буде незначним.    Безумовним лідером у галузі розробки та впровадження фільтрів механічного очищення води на світовому ринку є корпорація "Honeywell". Фільтри "Honeywell" забезпечують грубе і тонке очищення води від механічних домішок, захищають від стрибків тиску магістралі і будь-які пристрої споживання води, є зразком надійності, уніфікованості та ергономічності.

В нашому випадку ми обираємо фільтр механічного очищення Honeywell HS10S - 2AA володіє наступними перевагами:

ü  Простий монтаж

ü  Компактні розміри

ü  Редуктор тиску для захисту від небажаного підвищення тиску води

Малюнок 1 - фільтр механічного очищення Honeywell HS10S.


ü  Подача відфільтрованої води здійснюється безперервно, Навіть в процесі промивки

ü  Міцна чаша з удароміцних матеріалів

ü  Просте обслуговування і заміна сітчастого фільтруючого елемента

ü  Корпус з внутрішньою та зовнішньою різьбою

ü  Надійна і перевірена конструкція від німецької компанії Honeywell

ü  Вироби відповідають вимогам DIN / DVGV

Технічні характеристики:

ü  Робоче положення - встановлюється в горизонтальному трубопроводі чашею вниз

ü  Робоча температура:

до 30 ° С (з прозорою чашею), до 70 ° С (з бронзовою чашею)

ü  Робоче середовище - вода

ü  Тиск на вході - до 16,0 бар

ü  Тиск на виході - від 1,5 до 6,0 бар

 

3.2 Фільтри тонкого очищення Honeywell Braukmann

Необхідно також встановити фільтр перед подачею води в котел.

Технічні параметри:

Тиск на вході - максимум 16 бар

Мінімальний перепад тисків - 1 бар

Діапазон регулювання 1,5-6,0 Бар

Максимальна температура 70 оС

Приєднувальні розмір 1 / 2 "американка

Чавунні та сталеві труби при проходженні по них води, що містить розчинений кисень, неминуче будуть окислюватися. З'являється іржа, яка складається з оксидів заліза. Далі розчинена у воді іржа осідає на поверхні ванн, унітазів та інших сантехнічних приладів. Під впливом іржі вироби набувають брудно-коричневий колір.

Запобігти іржу набагато легше, ніж позбутися її, точніше від її наслідків.

Сучасні системи водо підготовки, в тому числі в індивідуальному будівництві, містять у собі багатоступеневу очищення води, перша з яких - механічна, очищає воду від твердих домішок у вигляді мулу, волокон прядива, іржі, піску і т. п., Що потрапляють у водопровід з джерела водозабору - свердловин або магістральних трубопроводів. Всі побутове обладнання, починаючи з фільтрів питної води до систем пом'якшення води, водопровідна арматура в будинках, пральні та посудомийні машини, водонагрівачі, водопровідні крани засмічуються механічними домішками, і як наслідок - знижується напір води, Сильно зменшується термін служби і ефективність роботи побутових приладів та сантехнічних комунікацій. Через рік - два після установки такого обладнання в заміських будинках і квартирах відсутність ефективного очищення води від механічних домішок нерідко призводить до значних витрат, пов'язаних з прочищенням систем водопостачання, а іноді й повної заміни дорогої сантехніки, гідромасажних ванн та водонагрівачів.

Механічні фільтри Honeywell - це сімейство фільтрів, базова модель якого фільтр F76, з розмірами приєднання від 0,5 до 4 дюймів, призначені для очищення води як в окремих будинках і квартирах, так і в промислових установках. Основна перевага фільтрів - патентований пристрій зворотної промивки фільтруючого елемента, виготовленого з нержавіючої сталевої сітки. Фільтруючий елемент, виготовлений у вигляді циліндра? розділений зовні кільцем на дві нерівні частини: верхню - меншу і нижню - велику. Верхня частина сітки в режимі нормальної роботи, тобто фільтрації, закрита ковпачком і не бере участі в процесі фільтрації, залишаючись чистою. У міру осадження механічних домішок на зовнішній стороні нижньої частини сітки фільтр засмічується, і тиск у системі водопостачання починає падати. При використанні звичайного фільтра зі змінним фільтруючим елементом (картріджом) потрібно було б перекрити подачу води, розібрати фільтр, промити або замінити картридж. У фільтрах Хоневелл зі зворотним промиванням досить вручну або за допомогою спеціального автоматичного приводу відкрити кран зливу в нижній частині фільтра, не перериваючи нормального водопостачання. Під дією перепаду тиску між входом і зливом фільтруючий елемент опускається вниз, стискаючи підтримуючу сітку пружину. Верхня частина сітки виходить з-під ковпачка, а кільце, що розділяє сітку зовні, перекриває доступ не фільтрованої води до нижньої частини сітки. Тепер вода фільтрується через верхню, не засмічену, частина сітки. Фільтрована вода надходить як у систему водопостачання, так і всередину фільтруючого елемента, де встановлена ​​турбіна, яка під тиском води починає обертатися зі швидкістю 300 оборотів в хвилину, промиваючи зсередини весь фільтруючий елемент під сильним напором і змиваючи механічні домішки, Що осіли на зовнішній поверхні сітки. Весь процес промивки займає від 15 до 30 сек. Після закриття зливного крана пружина повертає сітку у вихідне положення.

Величина комірки сітки може бути 20, 50, 100, 200, 300 або 500 мікрон для фільтрів F76 з розміром під'єднання від 0,5 до 2 дюймів. Фільтри для холодної води (до 40 0С) мають прозору колбу з ударостійкого синтетичного матеріалу, а для гарячої води (до 70 0С) - колбу з червоної бронзи. Для промислових фільтрів розміром від 3 до 4 дюймів осередок виготовляється величиною 100 і 200 мікрон і колба - тільки їх червоної бронзи.

Фільтри сімейства Хоневелл умовно розділені на декілька груп за конструкцією і комплектності. Так фільтри з клапаном пониження тиску називаються комбінованими фільтрами і включають в позначенні марки фільтра букву "K" (FK76, FK74). До комбінованих фільтрів відносяться також найбільш складні HV20D і HS10, на яких додатково встановлені зворотний клапан на вході і запірний на виході. Фільтри, що мають у своїй назві літеру "С" (FK76С, F76С, FK74С, F74С), можуть бути встановлені як на горизонтальну, так і вертикальну водопровідну трубу за допомогою поворотного фланця. Буква "N" у назві фільтра означає, що фільтр поставляється без поворотного фланця (FKN76С, FN76С, FKN74С, FN74С).

Всі перераховані вище фільтри включають в себе механізм зворотного промивання, що істотно відрізняють їх за ціною від звичайних фільтрів зі змінним фільтруючим елементом. Окремо в цій групі стоять фільтри серії F74, корпус яких виготовлений не з латуні, а із пластмаси. Вони умовно виділені в групу "ЕКО" фільтрів, що мають менші розміри і меншу вартість. До цієї ж групи належать фільтри "Міні-плюс" або FF06, так звані промивні, тобто. без механізму зворотного промивання, але з краном зливу, що дозволяє періодично зливати механічний відстій з зовнішньої поверхні сітки фільтруючого елемента, яка теж виготовлена ​​з нержавіючої сталі. Фільтри та комбіновані фільтри серії F74 випускаються з осередками розміром 50 і 100 мікрон і тільки для холодної води (до 30 град. С). Промивні фільтри "Міні-плюс" виготовляються як для холодної (до 40 град. С), так і для гарячої (до 80 град. С) води з осередком 100 мікрон. Зовні вони виглядають як зменшена копія фільтрів F76, зберігаючи надійний і солідний зовнішній вигляд продукції німецького виробника.

Кілька слів про автоматичне приводі зворотної промивки. Привід має 16 програм, що дозволяють змінювати період промивання фільтру від 4 хвилин до 3 місяців. Програмування здійснюється або за допомогою набору перемичок в найбільш простому і дешевому варіанті або за допомогою кнопки на задній стінці пристрою простим набором на дисплеї телефону одній з 16 програм. Привід встановлюється на фільтрі замість знімною ручки клапана зливу на передбаченому з'єднанні. Передбачена також можливість включення приводу від датчика перепаду тиску (при раптовому засміченні фільтра) у тому випадку, коли можливо раптове засмічення фільтру у разі гідравлічного удару або іншого непередбаченого збільшення кількості бруду в системі водопроводу.

Клапани пониження тиску, якими комплектуються комбіновані фільтри, дозволяють знижувати тиск на виході з 16 атм. до 1,5 - 6,0 атм. на виході. Редукційні клапани виробляються і як самостійні вироби, які становлять значну частину продукції заводу Honeywell Браукманн. Найбільш поширені моделі D06F з різьбовими з'єднаннями від 0,5 до 2 дюймів для холодної (40 0С, макс. Тиск 16 атм) і гарячої (70 0С, макс. Тиск 25 атм.) води, D04 з різьбовими з'єднаннями ½, ¾ дюйма (70 0С, макс. тиск 16 атм), фланцеві (40-250 мм) D15, D16, D17, D205 (70 0С, макс. тиск 16 атм.). Клапани пониження тиску є збалансованими клапанами, які підтримують постійне заданий тиск на виході незалежно від витрати води і від коливань тиску на вході. Установка клапанів пониження тиску необхідна в квартирах висотних будинків, особливо новобудов, де тиск води може досягати високих значень і служити причиною небезпечних протікання води, а часто і затоплення нижніх поверхів.

На закінчення можна визначити основні переваги фільтрів та комбінованих фільтрів Хоневелл:

• Практично вічні фільтруючі елементи.

• Простота обслуговування.

• Висока надійність і стійкість до гідроудару.

• Чудовий зовнішній вигляд і солідність.

• Великий вибір конструкцій і можливостей для монтажу.

Для нашої будівлі ми обираємо фільтри тонкого очищення Honeywell MINI PLUS Braukmann FK06 AA з регулятором тиску.

Малюнок 2 - фільтри тонкого очищення Honeywell MINI PLUS Braukmann FK06.


3.3 Осадовий фільтр

У кожній квартирі, перед лічильником води, встановлюємо осадовий фільтр.

Фільтр осадовий - один з видів арматури, виконує очисні функції як у системах опалення, так і водопостачання. У системах опалення використовується фільтр осадовий, установлюваний, як правило, на вході теплоносія в котел (зворотна магістраль), хоча можливий варіант установки фільтра і на магістралі, що подає. Доцільно встановлювати Фільтр осадовий перед насосними установками. У системах водопостачання також використовуються фільтри грубого очищення, аналогічні вищезгаданим, але необхідно пам'ятати, що згаданий Фільтр осадовий забезпечують тільки очищення від механічних частинок, а для повноцінної підготовки води для пиття необхідні спеціальні фільтрувальні установки (у залежності від якості води). Але це вже не арматура.

Таблиця 8 – Технічні дані

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕННЯ
Діаметр умовного проходу Ду,мм 20
Робоча середа вода

Робочий тиск Pр, мПа, не більш

1,6

Температура робочої середи, 0С

до 90
Матеріал основних робочих деталей: корпус, пробка, фільтр (сітчастий елемент)

Латунь ЛЦ40СдГОСТ17711-93

Сітка 2-05-025 12Х18Н9

ГОСТ 3826-82

Маса, кг, не більш 0,15

Гарантійний термін експлуатації - 2 роки з дня введення в експлуатацію

Будова і основні розміри фільтра наведені на малюнку 1.


Малюнок 3 – Будова фільтра.

L=55 мм, H=41 мм.

1 – корпус; 2 – пробка; 3 – фільтр (сітчастий елемент); 4 – прокладка.

Принцип роботи фільтра полягає в тому, сто зважені частки (забруднення) робочого середовища проходять через фільтр і затримуються на сітчастому елементі.

Фільтр вбудовується в трубопровід перед лічильником води, причому стрілка на корпусі повинна співпадати з напрямом потоку робочого середовища. На горизонтальному трубопроводі фільтр встановлюється пробкою вниз.

Перед фільтром обов'язково повинен бути встановлений запірний клапан або кульовий кран.

При установці фільтру необхідно передбачити місце для зручного відвернення пробки і вилучення сітчастого елемента. Якщо фільтр в результаті монтажу опинився в незручному положенні, його слід зняти і встановити вдруге в більш зручне положення.

Згідно з вимогами п. 3.10 ГОСТ 12.2.063-81 фільтр не повинен відчувати навантажень від трубопроводу (вигин, перекіс, стиснення та ін.) Монтаж фільтру має здійснюватиме спеціалізована організацією.

 


 

4. Програма розрахунку перепаду (комплексний, реалний)

 

4.1 Гідравлічний розрахунок перепаду колодязного типу

Гідравлічний розрахунок включає в себе розрахунок вхідної частини, частини що сполучає, та вихідної частини. Порядок розрахунку наступний:

1.  Визначається ширина вхідної частини перепаду:

 

,

де  - коефіцієнт витрати вхідної частини;

 – напір з урахуванням швидкості підходу;

 - глибина води у підвідному каналі;

 – середня швидкість води у підвідному каналі;

;  м/с2

Ширина ступенів перепаду приймається рівною ширині вхідної частини.

2.  Розраховується критична глибина:

,

1.  Призначається n - кількість стінок падіння із умови:

,


де Р – загальний перепад місцевості.

4. Методом простої ітерації визначається стисла глибина на водобої:

 ,

де

– дане значення відповідає перепадам суцільними стінками на сходах;

;

h – глибина води у підвідному каналі;

V - середня швидкість води у підвідному каналі.

Малюнок 4 – До гідравлічного розрахунку перепаду.

5. Розраховується глибина h2 сполучена з глибиною :

6. Визначаємо довжину підпертого стрибка у сходинках:

7. Розраховуємо висоту водобійних стінок (суцільних) на сходинках:


,

де ;

 ­­- загальний перепад місцевості;

 – кількість стінок падіння.

8. Знаходимо висоту стінок падіння:

 

9. Розраховуємо довжину відльоту струменя:

 

10. Визначається довжина сходинок перепаду:

 

11. Призначається довжина водобою:

 

де ;

12. Проектується гаситель енергії, якщо глибина  більше побутової глибини в відвідному каналі. При проектуванні  вихідної частини, що розширюється, перепаду для визначення величини необхідно вирішувати рівняння. Наближено величину на водобої ​​можна покласти рівною величині , визначену в п. 5, т.ч.


 

Тоді, якщо в якості гасителя енергії передбачається спорудження суцільної водобійного стінки, висота стінки визначається так:

 

де  - коефіцієнт запасу;

    - геометричній напір на водобійній стінці;

  - коефіцієнт витрати водобійної стінки.

;     

  - ширина русла в кінці водобою;

 - довжина водобою;

β – кут розширення вихідної частини;

b – ширина перепаду.

У висновку відзначимо, що необхідно перевірити, чи працює водобійна стінка як підтоплений водозлив, слід визначити її коефіцієнт витрати з урахуванням підтоплення та уточнити висоту водобійної стінки. Якщо водобійна стінка не підтоплена, необхідно перевірити сполучення б'єфів за нею і, у разі утворення відігнаного гідравлічного стрибка, запроектувати ще гаситель енергії - другу водобійну стінку (при необхідності третю).

При розрахунку водобійної стінки за перепадом можна використовувати програму WAL.

Алгоритм розрахунку перепаду реалізовано у програмі PER.BAS. Після обчислення глибини в кінці вхідної частини перепаду, рівної критичній глибині, користувачеві необхідно ввести в програму кількість ступенів виходячи з умови п.3.

Вхідні дані програми PER.BAS

Q – витрата;

B – ширина по дну підвідного каналу;

M – коефіцієнт закладення відкосів підвідного каналу;

H – глибина води в підвідному каналі;

P – перепад місцевості;

N – кількість сходинок;

H5 – глибина у відвідному каналі;

V – кут (в градусах) розширення водобою.

 

Програма PER.BAS

10 PRINT "Q": INPUT Q

20 PRINT "B": INPUT B

25 PRINT "M": INPUT M

27 PRINT "H": INPUT H

35 V=Q/(B*H+M*H*H)

37 H=H+1.1*U*U/2*9.810001

38 B1=Q/0.36/(H^B/2)/SQR(2*9.810001)

39 PRINT "ШИРИНА ВХОДУ" B1

40 H3=(1.1*Q*Q/B1/9.810001)^(1/3)

41 PRINT "ГЛИБИНА НА КІНЦІ ВХОДУ" H3

42 PRINT "ВИСОТА СХОДИНКИ": INPUT P

43 PRINT "КІЛЬКІСТЬ СХОДИНОК" INPUT N

44 F=0.9

45 H1=H+N*P

46 FOR U=1 TO 5

47 H1=Q/F/B1/SQR(2*9.810001*(H-H1)))

48 NEXT U

49 H2=H1*(SQR(1+8*(H3^3)/(H1^3))-1)*0.5

50 PRINT "СТИСНЕНА ГЛИБИНА" H1

51 PRINT "З НЕЮ СПОЛУЧЕНА" H2

52 C=0.6*SQR(P*H3)

53 PRINT "ВИСОТА ВОДОБІЙНОЇ СТІНКИ" С

54 P1=P+(1-1/N)*C

55 L0=1.65*H3+0.7*P1+1.5*H1

56 PRINT "ДОВЖИНА ВІДЛЬОТУ СТРУМЕНЯ"

57 L8=L0+3.5*H2+0.7*C

58 PRINT "ДОВЖИНА СХОДИНКИ" L8

59 PRINT "ГЛИБИНА У ВІДВІДНОМУ КАНАЛІ" : INPUT H5

60 IF H5>H2 THEN 500

61 H=(Q/0.4/B1/SQR(2*9.810001))^(2/3)

62 P=H5-H

63 PRINT "ВИСОТА СТІНКИ" P

64 L0=L0+3.5*H2 :PRINT "ДОВЖИНА ВОДОБОЮ" L0

65 GOTO 590

500 PRINT "СТРИБОК ПІДТОПЛЕНИЙ, ГАСИТЕЛЬ НЕ ПОТРІБЕН"

590 END.


 

6. Охорона праці та безпека життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях

 

6.1 Вимоги безпеки при використанні та експлуатації систем водопостачання

 

6.1.1 Аналіз небезпечних і шкідливих факторів при експлуатації систем водопостачання

До системи водопостачання звичайно входять:

1) водозабірні споруди і насосні станції першого і другого підйому, де проводиться забір води з водоймища і перекачування на очисні споруди;

2) реагентне господарство, змішувачі, камери хлопьеобразования, де здійснюється приготування, дозування реагентів та змішування з оброблюваної водою;

3) відстійники, де відбувається освітлення води;

4) фільтри, де відбувається остаточне очищення води;

5) вторинне реагентне господарство, контактні камери і РПВ, де відбувається знезараження води перед подачею в розподільну мережу населеного пункту;

Також треба подати воду до будівель, для цього потрібні:

1)  трубопроводи;

2)  фільтри механічної очистки;

3)  внутрішні санітарно-технічних пристрої;

Обслуговуючий персонал і його підготовка.

1. Склад, чисельність і кваліфікація обслуговуючого  персоналу визначається виробником залежно від потужності та  ступеня складності споруд, технологічних процесів з урахуванням  обсягів роботи з обслуговування і ремонту діючих мереж і споруд.

При визначенні чисельності обслуговуючого персоналу  рекомендується використовувати Нормативи чисельності робітників,  зайнятих на роботах по експлуатації мереж, споруд і насосних  станцій водопроводу і каналізації, затверджені Головою  Держжитлокомунгоспу України 19 грудня 1991 року.

2. На підприємствах водопровідно-каналізаційного  господарства діють такі форми навчання робітників:

виробничо-технічні курси;

курси навчання суміжним професіям;

курси цільового навчання;

школи з вивчення передового досвіду праці та інші форми  навчання.

Навчання з робітничих професій може здійснюватися лише при  наявності програмно-методичного та кадрового забезпечення, а також  відповідної учбово-технічної бази (учбово-технічних кабінетів,  лабораторій, тренувальних майданчиків, у т.ч. з охорони праці  тощо).

3. Особи, що приймаються на роботу, пов'язану з  безпосереднім обслуговуванням, ремонтом, випробуванням і  налагодженням роботи споруд, комунікацій, устаткування,  обов'язково проходять медичне обстеження на відповідність стану  їхнього здоров'я вимогам до даної професії, а потім періодичні  огляди згідно з Інструкцією по проведенню обов'язкових попередніх  і періодичних медичних оглядів, затвердженою Міністерством охорони  здоров'я України.

4. При призначенні фахівців на посади спеціалістів слід  користуватися вимогами Кваліфікаційного довідника посад  службовців.

5. До призначення на самостійну роботу чи у разі  переведення на іншу роботу (посаду) робітники виробника  зобов'язані пройти:

спеціальну фахову підготовку;

інструктаж на робочому місці;

перевірку знань цих Правил, виробничих і посадових  інструкцій, правил з охорони праці згідно з Типовим положенням про  навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань  охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України  від 04.04.94 N 30.

Для працівників, що обслуговують електроустановки,  обов'язкове знання Правил технічної експлуатації електроустановок  споживачів і Правил техніки безпеки при експлуатації  електроустановок споживачів.

Для працівників, що обслуговують хлорне господарство та  хлораторні установки, обов'язкове знання Правил безпеки при  виробництві, зберіганні, транспортуванні та використанні хлору  ПБХ-93, затверджених Держнаглядохоронпраці України наказом від  29.10.93 N 105.

6. Первинній перевірці знань підлягає увесь персонал  виробника до керівних та інженерно-технічних працівників включно.

Перевірку в процесі роботи здійснюють у строки, встановлені  керівником підприємства.

Затвердження на посадах працівників підприємства провадиться  згідно з Кодексом законів про працю України після перевірки знань цих Правил і робочих інструкцій, а також затверджених Держнаглядохоронпраці України Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопровідно-каналізаційного господарства.

 7. Чергову періодичну перевірку знань робітників  провадять щорічно, інженерно-технічного персоналу - один раз на  3 роки.

8. Працівники, що порушують ці Правила, правила техніки  безпеки чи виробничі інструкції, підлягають позачерговій перевірці  знань, обсяг і строки проведення якої встановлює керівник  підприємства.

9. Перевірку знань здійснює кваліфікаційна комісія, що  призначається керівником підприємства, в кількості на менше трьох  осіб. Кваліфікаційна комісія створюється згідно з Типовим  положенням про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників  з питань охорони праці, затвердженим Держнаглядохоронпраці України  наказом від 04.04.94 N 30.

10. Працівникам, які під час чергової перевірки знань  отримали незадовільну оцінку, призначають повторну перевірку не  пізніше ніж через місяць. Працівник, що вдруге отримав  незадовільну оцінку, працевлаштовується згідно з чинним  законодавством.

11. Кожному працівникові, що успішно витримав первинну  перевірку знань, видають посвідчення. Працівники, зайняті на  роботах з обслуговування електроустановок, одержують спеціальне  посвідчення про присвоєння кваліфікаційної групи згідно з  правилами техніки безпеки.

12. Систематичну підготовку персоналу організують і  особисто контролюють керівник і головний інженер виробника.

 

6.1.2 Водозабірні споруди і насосні станції

- Відкриті вікна водоприймача, де встановлені решітки, що затримують великі зважені речовини. Необхідні щоденні чищення решіток в певну пору року при відсутності механізації вимагають застосування живої робочої сили і крана для підйому решітки. При цьому віддаляються захисні огорожі вікон водоприймача, відповідно потрібні вжити заходів для виключення можливості падіння людини у водоприймальну камеру;

- Механізовані обертаються сітки. Необхідно перевіряти збереження захисного кожуха, захищає рухомі частини;

- Мостовий кран, службовець для переміщення великих об'єктів і конструкцій. Може працювати тільки людина, спеціально пройшов навчання та допущеного для роботи на мостовому крані. Крім того, необхідно виключити доступ людей у ​​небезпечну зону працюючого крана;

- Обслуговування агрегатів. Перед початком роботи необхідно знеструмити агрегат і за допомогою установки знаків заборонити включення на період обслуговування.

6.1.3 Реагентне господарство, змішувачі, камери хлопє утворення

- На складі хлору повинні використовуватися герметичні ємності, що виключають можливість викиду газу в атмосферу. Необхідно підтримувати в приміщенні зберігання стабільну температуру для виключення можливості випаровування хлору і відповідно збільшення тиску в баку-сховище;

- Необхідно підтримувати аварійну сигналізацію і пристрій водяної завіси в робочому стані;

- Персонал, Що працює в безпосередній близькості від реагентного господарства, повинен бути навчений діям в аварійних ситуаціях. Крім того, персонал повинен бути забезпечений протигазами;

- Склад сухого сульфату алюмінію слід влаштовувати в закритому приміщенні, Куди неможливий доступ дощової води для виключення можливості розчинення реагенту;

- При розвантаженні розчиненні сухого сульфату алюмінію слід користуватися респіраторами для виключення можливості попадання пилу в органи дихання;

- При розчиненні коагулянту виключити можливість падіння людини у розчинні ємності;

- Транспортування реагентів слід передбачати в герметичних ємностях. Заборонена спільна перевезення з горючими, органічними матеріалами.

 

6.1.4 Відстійники

Основну небезпеку становить робота з видалення накопиченого осаду з відстійника (при відсутності гідравлічної системи видалення осаду). При цьому працюючі повинні бути забезпечені відповідною одягом, освітлювальними приладами, страхувальними поясами, що забезпечують безпечний спуск в камеру відстійника. Необхідно виключити можливість затоплення приміщення відстійника в період проведення промивних робіт.

6.1.5 Фільтри

Необхідно суворо дотримуватися процедури проведення промивки для уникнення можливості затоплення приміщення фільтрів. Необхідно виключити можливість заповнення фільтрів в період проведення реконструкції та обслуговування (заміна дренажу, заміна фільтруючого завантаження, прочищення каналів). Слід строго дотримувати процедуру заміни або відновлення пошкодженого дренажу для забезпечення рівномірного розподілу промивної води площею фільтруючого завантаження. При проведенні санації фільтруючого завантаження слід дотримуватися правил техніки безпеки, які регламентують застосування та поводження з використовуваними для цієї мети реагентами.

6.1.6 Вторинне реагентне господарство, контактні камери та РПВ

Всі умови, яких необхідно дотримуватися при роботі на спорудах первинного реагентного господарства, справедливо також і тут. На даному етапі обробки води коагулювання води.

6.1.7 Монтаж трубопроводів

1. Побудова, зміст і виклад у ПВР і ПВЗР вимог безпеки – за СНіП 3.01.01-85.

2. Вимоги безпеки при виконанні розвантажувальних робіт – за ГОСТ 12.3.009-76, ГОСТ 12.3.020-80 і "Правилами будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів", затвердженими Держнаглядохоронпраці.

3. Труби, арматура, складальні одиниці необхідно стропувати так, щоб при підйомі вони були урівноважені і при приєднанні їх до апаратів або до інших складальних одиниць і труб не було потрібно виконувати перестропування.

4. Труби і складальні одиниці довжиною більше 6 м необхідно стропувати у двох місцях, при цьому кут нахилу стропа до горизонталі повинен бути не менше 45 градусів.

5. При підйомі труб і складальних одиниць трубопроводів необхідно використовувати відтягнення, що прикріплюються до одного з кінців труб або складальних одиниць.

6. При підйомі труб діаметром понад 150 мм, довжиною більше 6 м допускається користуватися стропами з двома твердими захопленнями, вставленими у кінці труб.

7. Недостатньо тверді складальні одиниці трубопроводів повинні бути посилені чи розкріплені розпірками, зв'язуваннями.

8. При подачі труб і складальних одиниць трубопроводів за допомогою кранів усередині етажерки і у відкриті вертикальні пройми сигнальник повинен бути у полі зору кранівника. Відтягнення повинні застосовуватися з двох протилежних боків.

9. При виконанні монтажних робіт на висоті деталі трубопроводів, зварювальні матеріали, розчинники і т.п. повинні подаватися нагору і опускатися вниз у тарі. Вимоги безпеки при експлуатації виробничої тари – за ГОСТ 12.3.010-82.

10. На монтажних лісах, підмостях, вишках та колисках не дозволяється виконувати згинання труб, підгинання відводів і інші підгонні роботи.

11. Складальні одиниці трубопроводів слід розстроповувати після того, як вони будуть закріплені на опорах до підвісок або з’єднані дільницями трубопроводів фланцевими з’єднаннями або електрозварюванням.

12. Ходіння по скляних чи пластмасових трубопроводах, а також скочування труб у траншеї за допомогою ломів, важелів и т.д. не допускається.

Для спускання в траншеї зварених батогів слід користуватися інвентарними рушниками (із зазначеною на них вантажопідйомністю).

13. Перебування людей в траншеї під час опускання в неї дільниць трубопроводів не допускається.

14. Спускання робітників у траншею по розпірках кріплень не дозволяється. Для цієї мети повинні бути встановлені драбини з поручнями, а там, де це не дозволяє ширина траншеї, – приставні сходи.

15. Очищення траншеї від ґрунту, що обвалився, і підчищення до проектної відмітки треба виконувати до опускання в неї ділянки трубопроводу. Якщо ґрунт обвалився під час монтажу трубопроводу, видаляти його необхідно після підведення під підняту над траншеєю ділянку трубопроводу опорних конструкцій.

 

6.1.8 Монтаж внутрішніх санітарно-технічних пристроїв

1. Монтаж внутрішніх санітарно-технічних пристроїв слід вести лише за наявності проекту виконання робіт.

2. Приступати до робіт з монтажу внутрішніх санітарно-технічних пристроїв слід після приймання будівлі або захватки під монтаж та узгодження з генеральним підрядником графіка суміщених робіт.

3. Роботи з монтажу внутрішніх санітарно-технічних пристроїв необхідно виконувати так, щоб попередня операція повністю виключала можливість виробничої небезпеки при виконанні наступних.

4. При виробництві фарбувальних робіт із застосуванням ручних розпилювачів слід керуватися "Санітарними правилами при фарбувальних роботах з застосуванням ручних розпилювачів" № 991-72 МОЗ СРСР.

5. Монтаж внутрішніх санітарно-технічних пристроїв з риштувань, підмостків та майданчиків слід виконувати відповідно до ГОСТ 12.2.012-75 І ГОСТ 24258-80.

6. Роботи в каналізаційних колодязях необхідно виконувати, застосовуючи шлангові протигази, при цьому двоє робітників, перебуваючи поза колодязя, повинні страхувати безпосередніх виконавців робіт за допомогою канатів, прикріплених до запобіжних поясів працівників, що перебувають в колодязі.

7. Встановлення насосів, водопідігрівачів та іншого обладнання на фундаменти, кронштейни та інші опори слід проводити після затвердіння бетону до проектної міцності.

8. При виконанні електрозварювальних робіт для захисту людей від небезпечного і шкідливого впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля, статичної електрики, а також дотримання правил пожежної та вибухо - пожежної безпеки слід виконувати вимоги ГОСТ 12.4.004-76, ГОСТ 12.3.003-75 , ГОСТ 12.1.013-78, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.030-81, А також "Санітарних правил при зварюванні, наплавленні і різанні металів" № 1009-73, затверджених Міністерством охорони здоров'я СРСР.

9. У процесі виробництва електрозварювальних робіт при низьких температурах (нижче -20 ° С) повинні бути забезпечені умови, що відповідають вимогам будівельних норм і правил, затверджених Держбудом СРСР.

10. У разі ручного зварювання всередині ємностей і зварюванні великогабаритних виробів слід застосовувати місцеві відсмоктувачі.

11. З'єднання оцинкованих сталевих труб, деталей і вузлів зварюванням слід виконувати за умови забезпечення місцевого відсмоктування токсичних виділень або очищення цинкового покриття на довжину 20-30 мм з подальшим покриттям зовнішньої поверхні зварного шва і біляшовній зони фарбою.

12. Застосовувати механізований інструмент, пристосування та засоби малої механізації допускається тільки відповідно до вказівок, наведених у паспорті.

13. Застосовувати машини електричні (електрифікований інструмент) слід з дотриманням вимог ГОСТ 12.2.013-75 і цього стандарту.

14. При виконанні робіт слід застосовувати тільки справний механізований інструмент, пристосування та засоби малої механізації.

15. При веденні робіт поза приміщеннями у всіх випадках, а в приміщенні-в умовах підвищеної небезпеки ураження працюючих електричним струмом необхідно застосовувати ручні електричні машини П і Ш класів.

При роботі з електричними машинами П класу необхідно застосовувати засоби індивідуального захисту, при наявності особливо небезпечних умов ураження працюючих електричним струмом слід користуватися електричними машинами Ш класу за ГОСТ 12.2.007-75 з застосуванням діелектричних рукавичок, калош і килимків.

16. Електричні машини повинні піддаватися періодичній перевірці відповідно до вимог ГОСТ 12.1.013-78.

17. При виконанні газополум'яних робіт необхідно виконувати вимоги СНиП Ш-4-80, а також "Санітарних правил при зварюванні, наплавленні та різанні металу" № 1009-73, затверджених Міністерством охорони здоров'я СРСР.

18 Пальники, різаки, редуктори, вентилі, шланги допускаються до експлуатації тільки у справному стані. Довжина шлангів для газополуменевих робіт повинна бути не більше 20-25 м. Застосування дефектних шлангів, а також підмотка їх ізоляційною стрічкою або іншими матеріалами забороняється.

19. При роботі із застосуванням порохових інструментів необхідно виконувати вимоги СНиП Ш-4-80, ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.1.005-76.

20. Для запобігання розгойдування або закручування піднімається санітарно-технічного обладнання або трубних вузлів слід застосовувати відтяжки і гаки.

21. Роботи з монтажу санітарно-технічних пристроїв дозволяється робити тільки справним інструментом. Гайкові ключі повинні точно відповідати розмірам гайок і болтів, не мати збитих скосів на гранях і задирок на рукоятці. Не можна відкручувати або загортати гайки ключем великих розмірів (у порівнянні з головкою) з підкладкою металевих пластин між гранями гайки і ключа, а також подовжувати гайкові ключі шляхом приєднання іншого ключа або труби.

22. При монтажі внутрішніх санітарно-технічних пристроїв слід передбачати пристосування і оснащення, а також місця і способи кріплення страхувальних канатів і запобіжних поясів, що забезпечують безпечне проведення робіт на висоті.

23. Гідростатичний або манометричний випробування внутрішніх санітарно-технічних систем центрального опалення, теплопостачання, внутрішнього водопроводу, гарячого водопостачання та котелень слід проводити відповідно до вимог СНиП 3.05.01-85. Випробування необхідно проводити в присутності майстра або виконавця робіт. З місця випробування необхідно видалити сторонніх осіб, а слюсарі, що проводять випробування, повинні перебувати в безпечних місцях на випадок вибивання радіаторних пробок, заглушок і т.д.

24. Передпускове налагодження санітарно-технічного обладнання дозволяється проводити після закінчення монтажних робіт, перевірки електропроводки, натягу ременів, встановлення огорож на рухомі частини в присутності майстра або виконавця робіт і липа, відповідального за монтаж електричної частини.

6.2 Вимоги безпеки при аварійних ситуаціях на підприємстві

1. При виникненні аварійної ситуації працівник повинен:

1.1. Припинити роботу, виключити апарати, обладнання, устаткування, усунути джерело небезпеки, якщо це можливо, покинути небезпечну зону.

1.2. Попередити працюючих про небезпеку.

1.3. Повідомити керівника підприємства про виникнення аварійної ситуації.

1.4. Допомагати в усуненні аварійної ситуації.

 1.5. При виникненні пожежі вжити заходи щодо її гасіння з допомогою вогнегасників та інших засобів, також негайно викликати пожежну охорону (за номером 01) і повідомити керівництво.

2. При нещасних випадках з людьми необхідно надати першу долікарську допомогу, викликати швидку медичну допомогу за тел. – 03, поставити до відома керівництво, вжити заходи для збереження обставин при яких трапився нещасний випадок, якщо це не створює загрози для життя і здоров’я інших працівників.

2.3. У випадку загоряння необхідно:

2.3.1. зачинити вікна, кватирки, відключити електроприлади, вентиляцію, винести у безпечне місце горючі рідини;

2.3.2. приступити до гасіння загоряння, застосовуючи первинні засоби пожежогасіння.

2.4. Полум’я необхідно гасити наступними засобами:

2.4.1. при загорянні рідин, які змішуються з водою – будь-яким вогнегасником, струменем води, піском, сукняним одіялом;

2.4.2. при загорянні речовин, які не змішуються з водою – вогнегасниками порошковими, вуглекислотними, піском, покривалами;

2.4.3. для гасіння палаючої електропроводки, електроприладів необхідно спочатку відключити від електромережі: вимкнути з розетки або вимкнути рубильник на електрощиті і гасити порошковим або вуглекислотним вогнегасником;

2.4.4. при загорянні легкозаймистих речовин для їх гасіння застосовують будь-які вогнегасники, пісок, сукняні покривала;

2.4.5. для гасіння палаючих дерев’яних частин застосовують будь-які засоби пожежогасіння.

2.5. Вжити заходів для евакуації та збереження матеріальних цінностей.

2.6. Після прибуття пожежних підрозділів виконувати розпорядження керівника гасіння пожежі.

6.3 Відповідальність за ліквідацію аварійних ситуацій

 

На випадок виникнення аварій і аварійних ситуацій, на підприємстві розробляється план локалізації і ліквідації аварій і аварійних ситуацій.

Метою плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій є планування дій (взаємодій) персоналу підприємства, спецпідрозділів, населення, центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо локалізації і ліквідації аварій та пом'якшення їх наслідків.

Перелік виробництв (цехів, відділень, виробничих дільниць) і окремих об'єктів, для яких розробляється ПЛАС, визначається і затверджується власником (керівником) підприємства за погодженням з територіальними управліннями Держнаглядохоронпраці, Держпожнагляду і з територіальними органами Міністерства України про питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (далі - МНС)

ПЛАС повинен бути узгоджений з територіальними управліннями Держнаглядохоронпраці та Держпожнагляд, з територіальними органами МНС, територіальними установами державної санепідслужби та, при необхідності, з органами місцевого самоврядування.

Обов'язки щодо розробки і впровадження ПЛАС та відповідальність за його якість покладаються на власника (керівника) підприємства (об'єкта).

Для забезпечення ефективної боротьби з аварією на всіх рівнях її розвитку наказом створюється штаб, функціями якого є:

·  збір і реєстрація інформації про хід розвитку аварії та вжиті заходи щодо боротьби з нею;

·  поточна оцінка інформації і прийняття рішень з оперативним діям в зоні аварії та поза її;

·  координація дій персоналу підприємства і всіх залучених підрозділів і служб, що беруть участь у ліквідації аварії.

Загальне керівництво роботою штабу здійснює відповідальний керівник робіт з локалізації та ліквідації аварій (далі - ОР).

Повноваження і обов’язки відповідального керівника робіт:

1. Керівництво роботами з ліквідації аварії, рятування людей та зниження впливу небезпечних чинників аварії на майно (власність), людей і навколишнє середовище здійснює ОР.

З метою полегшення виявлення ОР серед осіб, що знаходяться в місці розташування органу управління з локалізації аварії, він повинен мати одяг (каску, куртку і т.п.), яскравого помаранчевого кольору. Забороняється іншим особам, крім ОР, носити одяг, забарвлену аналогічним кольором.

2. Забороняється втручатися в дії ОР. При явно неправильних діях відповідального керівника робіт, вищестояща керівна особа має право відсторонити його та прийняти на себе керівництво ліквідацією аварії або призначити для цього інше відповідна особа.

3. Обов'язки ОР виконують:

на рівні розвитку аварії "А" - начальник виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці). До його прибуття на місце аварії обов'язки ОР виконує його заступник або спеціально призначена особа, яка повинна бути зазначена в ПЛАС;

на рівні розвитку аварії "Б" - керівник підприємства. До його прибуття на місце аварії обов'язки ОР виконує його заступник або спеціально призначена особа, яка повинна бути зазначена в ПЛАС;

на рівні розвитку аварії "В" - посадова особа, призначена рішенням органу місцевої виконавчої влади. До його прибуття на місце обов'язки ОР виконує керівник підприємства.

При виникненні пожежі під час аварії, відповідальним керівником гасіння пожежі є старша посадова особа Державної пожежної охорони МВС України.


Список літератури

 

1.  СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий"

2.  Константинов Ю.М. Гидравлический расчет сетей водоотведения. Расчетные таблицы.

3.  СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и соорудения "

4.  Тугай А.М., Ивченко В.Д., Кулик В.И. и др. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения

5.  ОСТ 36-100.3.09-86 "Монтаж технологических трубопроводов. Требования безопасности".

6.  ОСТ 36-100.3.10-85 "Монтаж внутренних санитарно-технических устройств. Требования безопасности".

7.  Наказ України "Про затвердження Правил технічної експлуатації   систем водопостачання та каналізації населених пунктів України"

8.  Наказ України "Про затвердження Положення з розробки планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій аварій".

9.  Правила охорони праці під час експлуатації водопровідно-каналізіційних споруд на залізничному транспорті: НПАОП 60.1-1.01-04.-К.: Основа, 2004.-104 с.

10.  Щекин Р.В и др. Справочник по теплоснабжению и вентиляции. Отопление и теплоснабжение.

11.  СНиП 2.04.09-84 Пожарная автоматика зданий и сооружений.

12.  Абрамов Н.Н. "Водопостачання".

13.  Дикаревский В.С. "Водопостачання та каналізація на залізничному транспорті".

14.  Турк В.И., Минаев А.В., Карелин В.Я. Насосы и насосные станции. – Учебник для ВУЗов. – М.: Стройиздат, 1976, 204 с.

15.  Лобачов Б.В. Насосы и насосные станции. – Учебник для ВУЗов. – М.: Стройиздат, 1982, 320с.

16.  Карелин В.Я., Минаев А.В. Насосы и насосные станции для водоснабжения и орошения. – М.: Стройиздат, 1966, 276с.

17.  Рычагов Р.П. Насосы и насосные станции. – М.: Госстройиздат, 1979, 356с.

18.  Белан А.Е., Хоружий П.Д. "Проектирование и расчет устройств водоснабжения ". – К: Будівельник,1976.- 306 с.

19.  Шевелев Ф.А. Таблицы для гидравлического расчета стальных чугунных, асбестоцементных, пластмассовых и стеклянных водопроводных труб. – М.: Стройиздат, 1973 – 115 с.

20.  Попкович Г.С. Основы автоматики автоматизации водопроводно-канализационных сооружений. – М.: Высшая школа, 1975. – 358 с

21.  Кожинов В.Ф. Очистка питьевой и технической воды. – М, 1971, - 302 с.

22.  ГОСТ – 28.74 – 82 "Вода питьевая".

23.  . Рудник В.П., Петимко П.И. Эксплуатация систем водоснабжения – К: Будівельник, 1983 – 304 с.

24.  Беляев Н.Н., Савельев А.Г. Методические указания к самостоятельной работе и выполнению контрольного задания. Проектирование насосной станции І подъема. – Днепропетровск, 1999. – 15с.

25.  Белан А.Е., Блошенко Г.Н. Водопользование и очистка сточных вод на железнодорожном транспорте. – М. : Транспорт, 1978. – 165с.

26.  Ярышкина Л.А., Белан А.Е. Методические указания к курсовому проекту "Водоснабжение. Часть 1, 2" - Днерпропетровск, 1991.

27.  Журнал "Водоснабжение и санитарная техника". М. №1,2, 2007

28.  Гандзюк М.П., Желібо Є.П. Основи охорони праці – К.: Каравелла, 2006. – 392с.

29.  Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы ДБНД 2.2. – 22 – 99. Водопровод. – К. 2000


     
 
     
Онлайн рефераты
 
Каталог рефератов
 
Банк Рефератов
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Все права защищены. Перепечатка учебных материалов только с письменного разрешения администрации сайта.